Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
18 listopada 2020

Przekazanie dokumentów do Archiwum Państwowego

W dniu 17 listopada 2020 r. pani dyrektor Ewa Zgiet przekazała do Archiwum Państwowego oryginalne dokumenty dotyczące założyciela Szpitala, doktora pułkownika Zygmunta Brodowicza. Są to dokumenty pochodzące z lat 20-40. XX wieku, które przechowywał pan doktor Tadeusz Borowski-Beszta, a w marcu b.r. przekazał je autorom jubileuszowej książki "Wierni powołaniu". Znajdują się tu m.in.: karta ewidencyjna z 1924 roku, pismo ówczesnego ministra zdrowia, które kierowało Zygmunta Brodowicza na emeryturę, czy prośba założyciela szpitala o zwrot odebranego domu. Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku - Marek Kietliński podkreśla, że te niezwykle cenne archiwalia zasilą zbiory i będą udostępniane zainteresowanym.

Pozostałe aktualności

12 stycznia 2021

Lepsze warunki dla chorych!

Nowoczesny, choć w zabytkowym kompleksie dziewiętnastowiecznej fabryki włókienniczej Moesów – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy zakończył przebudowę jednego ze swoich budynków. Uroczyste otwarcie odbyło się 12 stycznia 2021 roku....

Czytaj dalej news icon
4 stycznia 2021

Lekarze rodzinni

Nowoczesny, choć w zabytkowym kompleksie dziewiętnastowiecznej fabryki włókienniczej Moesów – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy zakończył przebudowę jednego ze swoich budynków. Uroczyste otwarcie odbyło się 12 stycznia 2021 roku....

Czytaj dalej news icon
23 grudnia 2020

Kup książkę „na gwiazdkę”

Nowoczesny, choć w zabytkowym kompleksie dziewiętnastowiecznej fabryki włókienniczej Moesów – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy zakończył przebudowę jednego ze swoich budynków. Uroczyste otwarcie odbyło się 12 stycznia 2021 roku....

Czytaj dalej news icon