Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości

Do oddziału przyjmowani są pacjenci z ostrymi zaburzeniami psychicznymi w wieku powyżej 18 roku życia. Leczenie jest prowadzone w oparciu o pełną diagnostykę oraz postępowanie terapeutyczne metodami biologicznymi i psychospołecznymi.

Oddział stwarza warunki do kompleksowego leczenia z uwzględnieniem:
– leczenia farmakologicznego
– oddziaływań o charakterze psychologicznym (psychoterapia, różne formy terapii grupowej i indywidualnej)
– oddziaływań o charakterze socjoterapii (organizacja czasu wolnego, wypoczynku, rozwijanie zainteresowań)

W oddziale dostępna jest również opieka duszpasterska.

Kontakt:
• kierownik Oddziału - (85) 719 10 91 wew. 234
• dyżurka pielęgniarek – (85) 719 10 91 wew. 231

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości