Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
hospital img

Szukamy specjalisty psychiatrii
i psychologa

Zapraszamy specjalistów psychiatrii i psychologów do nawiązania współpracy w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnej
w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych będzie Centrum Zdrowia Psychicznego, Leczenia Uzależnień i Padaczek
w Białymstoku, przy ul. Radzymińskiej 2.

Klauzula informacyjna - rekrutacja branch icon

Szczegółowych informacji udziela
Pełnomocnik ds. reorganizacji Zespołu Poradni Specjalistycznych
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 – tel. 667894123.