Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
hospital img

Zatrudnimy lekarza
specjalistę neurologii

Zatrudnimy lekarza specjalistę neurologii
w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnej
w Specjalistycznej Poradni Padaczek w Białymstoku.

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych będzie
Centrum Zdrowia Psychicznego, Leczenia Uzależnień i Padaczek
w Białymstoku, przy ul. Radzymińskiej 2.

Wymagane dokumenty:
- CV,
- kopia dyplomu uzyskania tytułu specjalisty neurologii,
- kopia czynnego Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać na adres e-mail:
andrzej.gajdowski@sppchoroszcz.med.pl.
W tytule proszę wpisać: "Praca - lekarz specjalista neurologii ".

Jednocześnie prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę SPP ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczy na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynika to z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. zawartych

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.

Klauzula informacyjna - rekrutacja branch icon

Szczegółowych informacji udziela:

Pełnomocnik ds. reorganizacji Zespołu Poradni Specjalistycznych
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 – tel. 667 894 123.