Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
hospital img

Zatrudnimy magistrów farmacji
w Aptece Szpitalnej

Praca jednozmianowa 5 dni w tygodniu w godz. 7:00 – 14:35,
w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnej.

Wymagane dokumenty:
- CV,
- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- kopia czynnego Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać na adres e-mail:
szpital@sppchoroszcz.med.pl.
W tytule proszę wpisać: "Praca - magister farmacji".

Jednocześnie prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę SPP ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczy na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynika to z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej procedury rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO."

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.

Klauzula informacyjna - rekrutacja branch icon

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Apteki Szpitalnej
tel. 85 719 10 91 wew. 344.