Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye

Przetargi

20 maja 2022

SZP 3820 – 20/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TABLETEK DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Formularz cenowy - Załącznik nr 2 Projekt umowy - Załącznik nr 3  

Szczegóły news icon
20 maja 2022

SZP 3820 – 19/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ODWODNIEŃ LINIOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ WRAZ Z MONTAŻEM W PRZEBUDOWYWANYM BUDYNKU NA POTRZEBY KUCHNI SZPITALNEJ SPP ZOZ W CHOROSZCZY

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Projekt umowy - Załącznik nr 2 rzut parteru

Szczegóły news icon
5 maja 2022

SZP 3820 – 18/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW KONSERWACYJNYCH

Zestawienie z otwarcia ofert Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Formularz cenowy - Załącznik nr 2 Projekt umowy - Załącznik nr 3    

Szczegóły news icon
5 maja 2022

SZP 3820 – 17/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO

Zestawienie z otwarcia ofert Informacja o zmianach formularza cenowego i terminu składania ofert z dn. 11.05.2022r. (zmodyfikowany w dniu 11.05.2022r.) Formularz cenowy - Załącznik nr 2   Zapytanie ofertowe Formularz...

Szczegóły news icon
29 kwietnia 2022

SZP 3820 – 16/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW ORAZ DOSTAWĘ TESTÓW

Zestawienie z otwarcia ofert Wyjaśnienia z dn. 06.05.2022r. Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Parametry techniczne analizatora (pakiet nr 1) - Załącznik nr 2 do zapytania Formularz cenowy...

Szczegóły news icon
25 kwietnia 2022

SZP 3820 – 15/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TABLETEK DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

Zestawienie z otwarcia ofert Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Formularz cenowy - Załącznik nr 2 Projekt umowy - Załącznik nr 3

Szczegóły news icon
20 kwietnia 2022

SZP 3820 – 14/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MIĘSA DROBIOWEGO

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Formularz cenowy - Załącznik nr 2 Projekt umowy - Załącznik nr 3 Zestawienie z otwarcia ofert  

Szczegóły news icon
19 kwietnia 2022

SZP 3820 – 13/22 ZAKUP PALIWA ORAZ ŚRODKÓW EKSPLOATACYJNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH SPP ZOZ W CHOROSZCZY

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4a3b3e08-3bcb-40e4-a073-899a1011b30f

Szczegóły news icon
7 kwietnia 2022

SZP 3820 – 11/22 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PORTIERNI, BUDOWA BUDYNKU PORTIERNI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/33668b57-4393-4d5e-9368-1c9027685cd3  

Szczegóły news icon
1 kwietnia 2022

SZP 3820 – 10/22 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej  im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy informuje, że stroną internetową prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3543fa4a-dc26-43f7-9e6f-18906d7a5a29

Szczegóły news icon