Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye

Przetargi

21 września 2021

SZP 3820 – 29/21 ZAPYTANIE OFERTOWE NA UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO W WYSOKOŚCI 3 000 000 ZŁ

Zestawienie z otwarcia ofert - kredyt Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 2 - dane finansowe Zestawienie z otwarcia ofert - kredyt  

Szczegóły news icon
20 września 2021

SZP 3820 – 28/21 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Zapytanie ofertowe.pdf Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc Załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc Zestawienie z otwarcia ofert.pdf Informacja o wyborze oferty.pdf      

Szczegóły news icon
16 września 2021

SZP 3820 – 27/21 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Formularz ofertowy Formularz cenowy Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Oświadczenie o spełnianiu warunków Projekt umowy Aktualizacja z dn. 27.09.2021 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Informacja z...

Szczegóły news icon
10 września 2021

SZP 3820 – 26/21 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROZBIÓRKĘ WIATY OBUDOWANEJ

Zapytanie ofertowe na rozbiórkę wiaty obudowanej Formularz ofertowy Przedmiar Dokumentacja - projekt wykonawczy Projekt umowy Aktualizacja z dn. 13.09.2021 Sprostowanie Aktualizacja z dn. 17.09.2021 Zestawienie z otwarcia ofert

Szczegóły news icon
10 września 2021

SZP 3820 – 25/21 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA JEDNOSTKOWEGO ROCZNEGO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA LATA 2021 I 2022

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Projekt umowy na badanie sprawozdania finansowego RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Załącznik nr 3 BILANS - Załącznik nr 4...

Szczegóły news icon
10 września 2021

SZP 3820 – 24/21 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SZCZEPIONEK PRZECIW GRYPIE

zapytanie ofertowe na szczepionki przeciw grypie.pdf formularz cenowy.doc umowa szczepionki.doc

Szczegóły news icon
27 sierpnia 2021

SZP 3820 – 23/21 DOSTAWA KRZESEŁ, KINA DOMOWEGO, DVD I TELEWIZORÓW

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 - formularz cenowy Załacznik nr 2 - Projekt umowy Aktualizacja z dn. 02.09.2021r. Zestawienie z otwarcia ofert

Szczegóły news icon
24 sierpnia 2021

SZP 3820 – 22/21 DOSTAWA WARZYW, OWOCÓW, JAJ KURZYCH, SUSZU I ZIEMNIAKÓW

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Formularz ofertowy Formularz cenowy Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Projekt umowy Aktualizacja z dn. 07.09.2021r. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Aktualizacja z...

Szczegóły news icon
4 sierpnia 2021

SZP 3820 – 21/21 ROZBIÓRKA WIATY NIEOBUDOWANEJ

Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Przedmiar Dokumentacja - projekt wykonawczy Projekt umowy Aktualizacja z dn. 12.08.2021r. Zestawienie z otwarcia ofert na rozbiórkę wiaty Aktualizacja z dn. 26.08.2021r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej...

Szczegóły news icon
2 sierpnia 2021

SZP 3820 – 20/21 BUDOWA KUCHNI CENTRALNEJ

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/ Identyfikator postępowania 5eac0c71-8419-4582-a5e7-98ee95400630  

Szczegóły news icon