Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
18 marca 2021

SZP 3820 – 2/21 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, AKCESORIÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH ORAZ DOSTAWA BARWNIKÓW DO HEMATOLOGII I ANALITYKI

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

wyjaśnienia treści SWZ z dnia 24.03.2021

Aktualizacja z dnia 30.03.2021r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Informacja z otwarcia ofert

 

Aktualizacja z dnia 07.04.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty