Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
30 grudnia 2020

SZP 3820 – 44/20 Dostawa mięsa drobiowego

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa drobiowego

Ogłoszenie nr 774779

siwz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Aktualizacja z dnia 11.01.2021r.

Zestawienie z otwarcia ofert

Aktualizacja z dnia 18.01.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej