Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
hospital img

Dział Dietetyki i Żywienia

Do kompetencji Działu należy:
• planowanie bieżącego, sezonowego i rocznego zaopatrzenia w żywność zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia chorych
• nadzór nad celowym wykorzystaniem funduszy przeznaczonych na żywienie
• kontrola jakości produktów żywnościowych dostarczonych do Szpitala
• magazynowanie i nadzór nad przechowywaniem, przydatnością i wartościami odżywczymi żywności
• współudział w organizowaniu szkoleń pracowników Działu Dietetyki i Żywienia w zakresie sanitarno – higienicznym oraz mających na celu doskonalenie zawodowe personelu
• utrzymywanie stałego kontaktu z Działem Techniczno - Gospodarczym celem systematycznej konserwacji urządzeń technicznych
• bieżące przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem
• nadzór nad działalnością kuchenek oddziałowych
• udzielanie wskazówek dietetycznych chorym z zakresu dietoterapii

Kontakt: (85) 719 10 91 wew. 200