Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
hospital img

Dział Ekonomiczno-Finansowy
z Rachubą Płac

Do kompetencji działu należy:
• sporządzanie planu rzeczowo – finansowego
• prowadzenie rachunkowości
• prowadzenie gospodarki finansowej
• sporządzanie analiz ekonomicznych
• sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań
• sporządzeni kalkulacji procedur medycznych i ich analiz
• nadzór nad aktywami i pasywami firmy
• nadzór nad należnościami i zobowiązaniami
• sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego
• sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
• sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń oraz prowadzenie wszystkich spraw z tym związanych
• przekazywanie wynagrodzeń na konta pracowników
• bieżąca obsługa pracowników w zakresie sporządzania zaświadczeń o zarobkach
• opracowywanie danych statystycznych, sprawozdań i raportów ekonomicznych

Kontakt:
• płace: (85) 719 10 91 wew. 316
• księgowość: (85) 719 10 91 wew. 384, 273, 297
• kasa Zakładu: (85) 719 10 91 wew. 207