Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
hospital img

Dział Kontraktowania, Monitorowania
i Rozliczeń Świadczeń Medycznych

Do kompetencji działu należy:
• współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia
• współudział w sporządzaniu ofert do Narodowego Funduszu Zdrowia
• współudział w opracowywaniu kalkulacji kosztów procedur medycznych oraz kontrolowanie i aktualizowanie kalkulacji tych procedur
• przygotowanie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia i pozostałymi płatnikami, sądami i prokuraturą oraz pacjentom nieubezpieczonym
• opracowywanie i przygotowywanie materiałów do sporządzania zestawień, sprawozdań statystycznych z zakresu działalności szpitala zgodne z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów
• praca w zakresie rejestracji i dokumentacji chorych, tj. prowadzenie księgi głównej chorych i innych ksiąg związanych z pobytem chorego w szpitalu
• wypełnianie kart statystycznych, kompletowanie i przekazywanie do właściwych urzędów w wyznaczonych terminach
• prowadzenie korespondencji dotyczącej pobytu chorego w szpitalu, a w szczególności wykonywania odpisów dokumentacji do sądów i prokuratur
• przeprowadzanie audytu z realizacji świadczeń medycznych w poszczególnych komórkach jednostki

Kontakt: (85) 719 10 91 wew. 303