Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
hospital img

Dział Organizacyjno – Prawny

W kompetencji działu jest:
• organizacyjno-prawna obsługa Dyrektora Zakładu
• obsługa Rady Społecznej Zakładu
• prowadzenie spraw rejestrowych Zakładu
• współpraca z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim
• współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia
• sporządzanie umów na udzielanie świadczeń medycznych innym podmiotom
• nadzór nad prowadzonymi kontrolami przez organy wewnętrzne i zewnętrzne
• sporządzanie umów dotyczących gospodarki lokalowej Zakładu
• współudział w realizowaniu zadań związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków Unii Europejskiej
• bieżące opiniowanie i uzgadnianie zagadnień organizacyjnych i prawnych

Kontakt: (85) 719 10 91 wew. 278