Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
hospital img

Dział Spraw Pracowniczych

Do kompetencji Działu należy:
• przedkładanie propozycji dotyczących zatrudnienia pracowników
• opracowywanie planów zatrudnienia
• prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
• prowadzenie ewidencji obecności w pracy i planu urlopów
• prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi pracowników
• nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy
• prowadzenie spraw związanych z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę
• współpraca z organizacjami związkowymi w zakresie wykorzystania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz opracowywanie projektów w tej sprawie
• realizacja świadczeń socjalnych zgodnie z regulaminem
• prowadzenie spraw związanych z SZOI, w zakresie zgłaszania i edycji personelu medycznego
• obsługa postępowań konkursowych na stanowiska kierownicze kadry medycznej

Kontakt: (85) 719 10 91 wew. 215