Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
hospital img

Sekcja Zamówień Publicznych

Do kompetencji Sekcji należy:
• przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz innych warunków
• prowadzenie wszelkich spraw dotyczących udzielania zamówień publicznych
• współudział w realizowaniu zadań związanych z wykorzystaniem dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Kontakt: (85) 719 10 91 wew. 404