Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye

Oddział ogólnopsychiatryczny IV – Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku

Klinika jest jednostką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Główne kierunki badawcze:
1. Pierwszy epizod schizofrenii.
2. Schizofrenia – neuroobrazowanie i poszukiwanie podłoża objawów klinicznych i zaburzeń funkcji poznawczych.
3. Zaburzenia funkcji językowych w schizofrenii.

Oprócz prowadzenia działalności terapeutycznej, prowadzona jest dydaktyka.

Oferta terapeutyczna Oddziału Terapii Psychoz:
1. Badania diagnostyczne: badanie psychiatryczne, psychologiczne, ogólnomedyczne i neurologiczne przyjętych pacjentów (w tym hospitalizowanych po raz pierwszy), a także szeroki wachlarz badań dodatkowych, w tym neuroobrazowanie mózgu.
2. Leczenie biologiczne: koncentruje się na terapii zaburzeń psychotycznych przy użyciu leków najnowszej generacji.
3. Psychoterapia i socjoterapia – oferta zajęć psychoterapeutycznych i psychoedukacyjnych (plan zajęć w załączeniu).

Kontakt:
• kierownik Oddziału - (85) 719 10 91 wew. 320
• dyżurka pielęgniarek – (85) 719 10 91 wew. 255, 335

Oddział ogólnopsychiatryczny IV – Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku