Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

Oddział Psychiatrii Sądowej wchodzi w skład dwunastu placówek tego typu w Polsce przeznaczonych do wykonania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia.Ośrodek zapewnia całodobowy określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonania środków zabezpieczających.

Placówka przeznaczona jest dla osób: – kierowanych na obserwację sądowo-psychiatryczną (zgodnie z postanowieniem sądu lub prokuratury), – tymczasowo aresztowanych (nie mogących przebywać w areszcie śledczym ze względu na stan zdrowia psychicznego), – internowanych, czyli osób z zaburzeniami psychicznymi będących sprawcami czynów zabronionych (przestępstw), wobec których sąd orzekł zastosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym – zgodnie z art. 94 §167 1 k.k., (Jeżeli sprawca, w stanie niepoczytalności określonej w art. 31§167 1, popełnił czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że popełni taki czyn ponownie, sąd orzeka umieszczenie sprawcy w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym).

Oddział stwarza warunki do: – kompleksowej diagnostyki psychiatrycznej, – oceny psychiatryczno – psychologicznej opiniowanych na zlecenie organów procesowych, – leczenia z wyszczególnieniem leczenia farmakologicznego, – rehabilitacji: oddziaływania o charakterze psychologicznym (psychoterapia, różne formy terapii grupowej i indywidualnej), oddziaływania o charakterze socjoterapii (trening interpersonalny, rozwijanie zainteresowania). – a także pośredniczy w uzyskaniu świadczeń socjalnych. – świadczeń medycznych zwłaszcza psychiatrycznych, internistycznych, neurologicznych, dentystycznych i innych, wykonanych w ośrodku lub, gdy jest to niezbędne ze względów zdrowotnych, zakładach medycznych poza ośrodkiem.

Pacjenci przebywający w placówce rozmieszczeni są w 5 osobowych salach. Do dyspozycji mają sale terapeutyczną, siłownie oraz miejsce przeznaczone do spacerów. Przysługuje im prawo do widzeń zgodnie z decyzją sądu prokuratury oraz regulaminem wewnętrznym oddziału.

Oddział przeznaczony jest dla pięćdziesięciu pacjentów (25 miejsc dla pacjentów internowanych, 25 pozostałych dla pacjentów aresztowanych i będących na obserwacji sądowo-psychiatrycznej ). Personel oddziału to: lekarze, psycholodzy, terapeuci, pielęgniarki, kuchenkowe i salowi.

Kontakt:
• kierownik Oddziału - (85) 719 10 91 wew. 245
• dyżurka pielęgniarek – (85) 719 10 91 wew. 232

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu