Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn

Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu dla Mężczyzn realizuje program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu powyżej 18 r. ż. Możliwość leczenia w naszej placówce mają również pacjenci z uzależnieniem mieszanym (głównie alkohol i leki lub narkotyki). Realizacja programu terapeutycznego trwa 7 tygodni. Leczenie oparte jest na realizacji terapeutycznej i indywidualnym podejściu do pacjenta, uwzględniającym jego zasoby, deficyty, potrzeby jak i współistniejące zaburzenia oraz sytuację społeczną i rodzinną. Zagwarantowana jest opieka medyczna, psychiatryczna, psychologiczna i socjalna.

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub z gabinetu prywatnego albo na mocy postanowienia sądu.

Jesteśmy tu, by Ci pomóc!

Kontakt:
• kierownik Oddziału - (85) 719 10 91 wew. 253
• dyżurka pielęgniarek – (85) 719 10 91 wew. 248

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn