Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye

Zakład opiekuńczo-leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną przeznaczony dla osób chorych na schizofrenię.

W Zakładzie pacjent ma zapewnione całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące promocję zdrowia, diagnostykę, leczenie, pielęgnację, rehabilitację:
• Promocja zdrowia – pogadanki, dyskusje, plakaty.
• Diagnostyka.
• Farmakoterapię.
• Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.
• Rehabilitacja psychiatryczna:
– treningi umiejętności społecznych – prowadzenie rozmowy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
– treningi samoobsługi,
– treningi umiejętności praktycznych,
– treningi aktywnego udziału w leczeniu farmakologicznym,
– trening relaksacji i wizualizacji.

• Rehabilitacja ruchowa:
– usprawnianie ruchem,
– gimnastyka.

• Terapia zajęciowa.
• Zajęcia rekreacyjne.
• Wycieczki (w zależności od możliwości darczyńców).
• Programy rehabilitacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjentów. Działania terapeutyczno-rehabilitacyjne mają na celu umożliwienie choremu samodzielne funkcjonowanie, podejmowanie aktywności życiowych oraz integracją społeczną.

Kontakt:
• kierownik Oddziału - (85) 719 10 91 wew. 224
• dyżurka pielęgniarek – (85) 719 10 91 wew. 277

Zakład opiekuńczo-leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną