Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
7 grudnia 2022

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu – Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: rentgenodiagnostyki zabiegowej w Dziale diagnostyki obrazowej przez technika elektroradiologii SZSPC-SOA.0705.209.2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: rentgenodiagnostyki zabiegowej w Dziale diagnostyki obrazowej przez technika elektroradiologii SZSPC-SOA.0705.209.2022

ogłoszenie o unieważnieniu konkursu technik elektroradiologii

ogłoszenie konkurs technik elektroradiologii 209.2022

SWKO 209.2022

UMOWA technik 209.2022