Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
21 czerwca 2021

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu – Konkurs nr SZSPC-SOA.0705.98.2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: rehabilitacja neurologiczna