Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
5 maja 2022

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w zakresie psychiatrii nr SZSPC-SOA.0705.46.2022