Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
13 stycznia 2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych lub geriatrii, w godzinach normalnej ordynacji Szpitala lub w trybie dyżurowym przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii nr SZSPC-SOA.0705.10.2022.