Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
1 grudnia 2021

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii w trybie ambulatoryjnym przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii nr SZSPC-SOA.0705.187.2021.