Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
2 sierpnia 2022

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w ordynacji dziennej w Oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych SZSPC-SOA.0705.132.2022

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w ordynacji dziennej w Oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych SZSPC-SOA.0705.132.2022

Ogłoszenie konkurs lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

SZSPC-SOA.0705.132.2022 SWKO SZSPC-SOA.0705.132.2022

Umowa-wzór SZSPC-SOA.0705.132.2022