Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
1 sierpnia 2022

Unieważnienie postępowania konkursu ofert-konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w zakresie psychiatrii w godzinach normalnej ordynacji i w trybie dyżurowym Szpitala oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku.

Umowa wzór-lekarz psychiatra SZSPC-SOA.0705.131.2022 http://sppchoroszcz.med.pl/wp-content/uploads/2022/08/Umowa-wzor-lekarz-psychiatra-SZSPC-SOA.0705.131.2022-1.pdf