Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
2 sierpnia 2022

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub przez lekarza bez specjalizacji w zakresie psychiatrii w godzinach normalnej ordynacji i w trybie dyżurowym Szpitala oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku SZSPC-SOA.0705.131.2022

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub przez lekarza bez specjalizacji w zakresie psychiatrii w godzinach normalnej ordynacji i w trybie dyżurowym Szpitala oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku SZSPC-SOA.0705.131.2022

Umowa wzór-lekarz psychiatra SZSPC-SOA.0705.131.2022

SWKO SZSPC-SOA.0705.131.2022

Ogłoszenie lekarz psychiatrii SZSPC-SOA.0705.131.2022