Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
20 września 2021

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej – SZSPC-SOA.0705.143.2021