Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye

Oferty pracy

23 sierpnia 2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w SPP ZOZ w Choroszczy w godzinach normalnej ordynacji Szpitala oraz trybie dyżurowym nr SZSPC-SOA.0705.146.2022

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zaprasza uprawnione podmioty...

Szczegóły news icon
19 sierpnia 2022

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursu ofert SZSPC-SOA.0705.132.2022

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursu - Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w ordynacji dziennej w Oddziale leczenia alkoholowych zespołów...

Szczegóły news icon
2 sierpnia 2022

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w ordynacji dziennej w Oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych SZSPC-SOA.0705.132.2022

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w ordynacji dziennej w Oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych SZSPC-SOA.0705.132.2022 Ogłoszenie konkurs lekarz specjalista...

Szczegóły news icon
2 sierpnia 2022

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub przez lekarza bez specjalizacji w zakresie psychiatrii w godzinach normalnej ordynacji i w trybie dyżurowym Szpitala oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku SZSPC-SOA.0705.131.2022

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub przez lekarza bez specjalizacji w zakresie psychiatrii w godzinach normalnej ordynacji i w trybie...

Szczegóły news icon
1 sierpnia 2022

Unieważnienie postępowania konkursu ofert-konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w zakresie psychiatrii w godzinach normalnej ordynacji i w trybie dyżurowym Szpitala oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku.

Umowa wzór-lekarz psychiatra SZSPC-SOA.0705.131.2022 http://sppchoroszcz.med.pl/wp-content/uploads/2022/08/Umowa-wzor-lekarz-psychiatra-SZSPC-SOA.0705.131.2022-1.pdf

Szczegóły news icon
1 sierpnia 2022

Unieważnienie postępowania konkursu ofert – konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w ordynacji dziennej oraz w trybie dyżurowym w Oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Szczegóły news icon
18 lipca 2022

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w ordynacji dziennej oraz w trybie dyżurowym w Oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Szczegóły news icon
18 lipca 2022

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w zakresie psychiatrii w godzinach normalnej ordynacji i w trybie dyżurowym Szpitala oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku.

Szczegóły news icon
30 czerwca 2022

Rozstrzygnięcie-konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w trybie normalnej ordynacji i trybie dyżurowym w Oddziale Geriatrii, Oddziale III Psychogeriatrii, Oddziale Neurologii z pracownią elektroencefalograficzną SZSPC-SOA.0705.98.2022

Szczegóły news icon
24 czerwca 2022

Rozstrzygnięcie – KONKURS OFERT POPRZEDZAJĄCY ZAWARCIE UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (PKWIU 86 – USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ) PRZEZ PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA SZSPC-SOA.0705.83.2022

2022-06-08  

Szczegóły news icon