Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye

Przetargi

7 czerwca 2023

SZP 3820 – 13/23 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, POKONSUMPCYJNYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-517ce243-0508-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Szczegóły news icon
6 czerwca 2023

SZP 3820 – 12/23 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

zapytanie ofertowe usługi pocztowe Załącznik nr 1- formularz ofertowy Załącznik n 2 - formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 3 - wzór umowy z zał

Szczegóły news icon
6 czerwca 2023

SZP 3820 – 11/23 ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ SŁUPÓW DO MONITORINGU TERENU WRAZ Z UŁOŻENIEM LINII ZASILAJĄCYCH

Zapytanie ofertowe - montaż słupów Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Projekt umowy - Załącznik nr 2 Dokumentacja techniczna: Plan Szpitala — kamery - Załącznik Nr 1 Plan Szpitala trasa...

Szczegóły news icon
6 czerwca 2023

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym SZSPC-SOA.2425.2.2023- Samochód osobowy Opel Combo

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym SZSPC-SOA.2425.2.2023 - Samochód osobowy Opel Combo   Drugie postepowanie przetargowe Opel Combo  

Szczegóły news icon
6 czerwca 2023

Ogłoszenie o unieważnieniu pierwszego postępowania przetargowego SZSPC-SOA.2425.2.2023 – Opel Combo

Ogłoszenie o unieważnieniu pierwszego postępowania przetargowego SZSPC-SOA.2425.2.2023- Opel Combo       Unieważnienie Opel Combo      

Szczegóły news icon
31 maja 2023

SZP 3820 – 10/23 ZAPYTANIE OFERTOWE NA UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM W WYSOKOŚCI DO 13 000 000 ZŁOTYCH

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 06.06.2023r. Aktualny Załącznik nr 1 - formularz ofertowy   Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 2 -...

Szczegóły news icon
25 maja 2023

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego SZSPC-SOA.2425.1.2023- Aparat RTG SIEMENS AXIOM

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego SZSPC-SOA.2425.1.2023- Aparat RTG SIEMENS AXIOM OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym-Apart RTG SIEMENS AXIOM    

Szczegóły news icon
22 maja 2023

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym SZSPC-SOA.2425.2.2023- Samochód osobowy Opel Combo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym SZSPC-SOA.2425.2.2023 - Samochód osobowy Opel Combo ogłoszenie Opel Combo specyfikacja Opel Combo wzór-umowa sprzedaży Opel Combo  

Szczegóły news icon
15 maja 2023

SZP 3820 – 9/23 DZIERŻAWA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I LABORATORYJNYM SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ORAZ SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I ZUŻYWALNYCH

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5425cab0-f2f7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Szczegóły news icon
8 maja 2023

SZP 3820 – 8/23 ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE APARATU RTG WRAZ Z DOSTAWA POMIESZCZEŃ

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) https: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cb38f7dc-d386-11ed-9355-06954b8c6cb9

Szczegóły news icon