Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye

Przetargi

9 sierpnia 2022

SZP 3820 – 32/22 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2fa60a55-cbcb-4b73-9b53-ed42e7f4fccf

Szczegóły news icon
2 sierpnia 2022

SZP 3820 – 30/22 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, RYB I MROŻONEK

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9dbe25da-8eed-44f5-a988-155cdeeddbc5

Szczegóły news icon
1 sierpnia 2022

SZP 3820 – 31/22 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/33eec867-1ce4-417a-9606-28b838d21450

Szczegóły news icon
29 lipca 2022

SZP 3820 – 29/22 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/27b20526-3fd4-40d0-aa9d-14ecfedb3f50

Szczegóły news icon
30 czerwca 2022

SZP 3820 – 28/22 DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/831a63e4-7e5a-48aa-892d-3146918f25a2

Szczegóły news icon
29 czerwca 2022

SZP 3820 – 27/22 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, POKONSUMPCYJNYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8d3c6c45-6192-4885-b78e-28f9c7439275

Szczegóły news icon
24 czerwca 2022

SZP 3820 – 26/22 ZAKUP I MONTAŻ KOMÓR CHŁODNICZYCH I KOMORY MROŹNICZEJ

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d658af37-65a0-4707-ab14-b787593271c6

Szczegóły news icon
21 czerwca 2022

SZP 3820 – 25/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA

Wyniki Zapytanie ofertowe audyt Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Projekt umowy  

Szczegóły news icon
30 maja 2022

SZP 3820 – 24/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ DODATKOWYCH PUNKTÓW POBORU TLENU W BUDYNKU NR 22 SPP ZOZ W CHOROSZCZY

Wyniki Informacja o przesunięciu terminu składania ofert Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Projekt umowy - Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 - Rysunki nr 1, 2, 3...

Szczegóły news icon
27 maja 2022

SZP 3820 – 23/22 ZAKUP STACJI OPISOWEJ RADIOLOGICZNEJ Z OPROGRAMOWANIEM

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fbe8f7f3-5242-4c83-be35-495da3b53812    

Szczegóły news icon