Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye

Przetargi

21 września 2022

SZP 3820 – 38/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SYSTEMU HOLTER EKG I RR Z OPROGRAMOWANIEM

Wybór oferty Zestawienie z otwarcia ofert   Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 2 Projekt umowy - Załącznik nr 3

Szczegóły news icon
6 września 2022

SZP 3820 – 37/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJA, PODŁĄCZENIE DO INFRASTRUKTURY ZAMAWIAJĄCEGO BIBLIOTEKI TAŚMOWEJ

Wybór oferty Zestawienie z otwarcia ofert Odpowiedzi na pytania, zmiana załącznika nr 2 i terminu składania ofert AKTUALNY (modyfikacja z dn. 08.09.2022r.) Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna   Zapytanie...

Szczegóły news icon
29 sierpnia 2022

SZP 3820 – 36/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU BANKOWYM W WYSOKOŚCI 3 000 000 ZŁ (SŁOWNIE: TRZY MILIONY ZŁOTYCH)

Informacja o wyborze oferty Zestawienie z otwarcia ofert Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 2 - dokumenty finansowe: Bilans Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022...

Szczegóły news icon
24 sierpnia 2022

SZP 3820 – 35/22 DOSTAWA PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2ec5248f-6d12-4341-afcc-068cfe34b526

Szczegóły news icon
19 sierpnia 2022

SZP 3820 – 34/22 DOSTAWA WARZYW, OWOCÓW, JAJ KURZYCH I ZIEMNIAKÓW

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/17f08f3f-8bfd-47c7-8040-00a98c33edb2

Szczegóły news icon
16 sierpnia 2022

SZP 3820 – 33/22 USŁUGA PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/21e6f4e7-046c-4937-96de-bcb12847b575

Szczegóły news icon
9 sierpnia 2022

SZP 3820 – 32/22 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2fa60a55-cbcb-4b73-9b53-ed42e7f4fccf

Szczegóły news icon
2 sierpnia 2022

SZP 3820 – 30/22 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, RYB I MROŻONEK

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9dbe25da-8eed-44f5-a988-155cdeeddbc5

Szczegóły news icon
1 sierpnia 2022

SZP 3820 – 31/22 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/33eec867-1ce4-417a-9606-28b838d21450

Szczegóły news icon
29 lipca 2022

SZP 3820 – 29/22 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/27b20526-3fd4-40d0-aa9d-14ecfedb3f50

Szczegóły news icon