Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye

Przetargi

30 czerwca 2022

SZP 3820 – 28/22 DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/831a63e4-7e5a-48aa-892d-3146918f25a2

Szczegóły news icon
29 czerwca 2022

SZP 3820 – 27/22 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, POKONSUMPCYJNYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8d3c6c45-6192-4885-b78e-28f9c7439275

Szczegóły news icon
24 czerwca 2022

SZP 3820 – 26/22 ZAKUP I MONTAŻ KOMÓR CHŁODNICZYCH I KOMORY MROŹNICZEJ

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d658af37-65a0-4707-ab14-b787593271c6

Szczegóły news icon
21 czerwca 2022

SZP 3820 – 25/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA

Wyniki Zapytanie ofertowe audyt Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Projekt umowy  

Szczegóły news icon
30 maja 2022

SZP 3820 – 24/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ DODATKOWYCH PUNKTÓW POBORU TLENU W BUDYNKU NR 22 SPP ZOZ W CHOROSZCZY

Wyniki Informacja o przesunięciu terminu składania ofert Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Projekt umowy - Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 - Rysunki nr 1, 2, 3...

Szczegóły news icon
27 maja 2022

SZP 3820 – 23/22 ZAKUP STACJI OPISOWEJ RADIOLOGICZNEJ Z OPROGRAMOWANIEM

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fbe8f7f3-5242-4c83-be35-495da3b53812    

Szczegóły news icon
25 maja 2022

SZP3820 – 22/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA UDZIELENI KREDYTU OBROTOWEGO NIEODNAWIALNEGO W KWOCIE DO 10 000 000,00 ZŁ

Rozstrzygnięcie Zestawienie z otwarcia ofert - kredyt Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - aktualny (modyfikacja z dn. 01.06.2022r.) Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 01.06.2022r Informacja o zmianie terminu...

Szczegóły news icon
25 maja 2022

SZP 3820 – 21/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ

Wyniki Zestawienie z otwarcia ofert - obsługa bankowa Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego  z dn. 07.06.2022r. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 02.06.2022r Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 01.06.2022r. Informacja ...

Szczegóły news icon
20 maja 2022

SZP 3820 – 20/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TABLETEK DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

Wyniki Zestawienie z otwarcia ofert z dn. 30.05.2022r. Odpowiedzi na zapytania z dn. 27.05.2022 Informacja (zmiana terminu składania ofert) Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Formularz cenowy -...

Szczegóły news icon
20 maja 2022

SZP 3820 – 19/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ODWODNIEŃ LINIOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ WRAZ Z MONTAŻEM W PRZEBUDOWYWANYM BUDYNKU NA POTRZEBY KUCHNI SZPITALNEJ SPP ZOZ W CHOROSZCZY

Informacja o wyborze oferty z dn. 27.05.2022 Zestawienie z otwarcia ofert Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Projekt umowy - Załącznik nr 2 rzut parteru

Szczegóły news icon