Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
27 maja 2022

SZP 3820 – 23/22 ZAKUP STACJI OPISOWEJ RADIOLOGICZNEJ Z OPROGRAMOWANIEM

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fbe8f7f3-5242-4c83-be35-495da3b53812