Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
30 maja 2022

SZP 3820 – 24/22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ DODATKOWYCH PUNKTÓW POBORU TLENU W BUDYNKU NR 22 SPP ZOZ W CHOROSZCZY

Wyniki

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1

Projekt umowy - Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 - Rysunki nr 1, 2, 3