Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
24 czerwca 2022

SZP 3820 – 26/22 ZAKUP I MONTAŻ KOMÓR CHŁODNICZYCH I KOMORY MROŹNICZEJ

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d658af37-65a0-4707-ab14-b787593271c6