Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
29 czerwca 2022

SZP 3820 – 27/22 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, POKONSUMPCYJNYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8d3c6c45-6192-4885-b78e-28f9c7439275