Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
30 czerwca 2022

SZP 3820 – 28/22 DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/831a63e4-7e5a-48aa-892d-3146918f25a2