Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
29 lipca 2022

SZP 3820 – 29/22 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/27b20526-3fd4-40d0-aa9d-14ecfedb3f50