Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
2 sierpnia 2022

SZP 3820 – 30/22 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, RYB I MROŻONEK

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9dbe25da-8eed-44f5-a988-155cdeeddbc5