Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
1 sierpnia 2022

SZP 3820 – 31/22 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/33eec867-1ce4-417a-9606-28b838d21450