Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
9 sierpnia 2022

SZP 3820 – 32/22 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2fa60a55-cbcb-4b73-9b53-ed42e7f4fccf