Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye

Rzecznik Praw Pacjenta

Na terenie Szpitala, w budynku administracji, mieści się Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 poz.882) są pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie i wykonują swoje zadania przy pomocy tego Biura.

Funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy pełni Pani Lidia Smyk.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy czynne jest w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godz. od 800 do 1600. W każdy pierwszy wtorek miesiąca Rzecznik jest nieobecny z powodu oddelegowania do pełnienia obowiązków w innym podmiocie leczniczym.

Z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego Panią Lidią Smyk można kontaktować się:
• osobiście w Biurze, adres: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, 16 – 070 Choroszcz, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1,
• telefonicznie pod numerem telefonu: (85)719 10 91 wew. 364 lub 800 190 590
• na adres e-mail: l.smyk@rpp.gov.pl
• lub kierując pisma na adres:
Lidia Smyk
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, 16 – 070 Choroszcz, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1.

Do zadań w/w Rzecznika należy: Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,
• Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów,
• Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów,
• Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.