Szpital Psychiatryczny w Choroszczy to nowoczesna placówka oferująca wszechstronną opiekę pacjentom z zaburzeniami psychicznymi i chorobami neurologicznymi. W swojej strukturze zawiera wiele specjalistycznych oddziałów stacjonarnych, zespołów dziennych, poradnie zdrowia psychicznego i podstawowej opieki zdrowotnej. Zapewnia dostęp do nowoczesnej bazy diagnostyki obrazowej. Wśród wysokiej klasy personelu, oprócz lekarzy i pielęgniarek, na oddziałach zatrudnieni są psycholodzy, terapeuci i rehabilitanci.

Naszym celem jest przełamanie obawy przed kontaktem z lekarzem psychiatrą czy psychologiem.

W ramach struktury organizacyjnej Zakładu wyodrębnia się zakłady lecznicze obejmujące rodzaje prowadzonej działalności leczniczej.