Centrum Zdrowia Psychicznego

ul. Radzymińska 2, Białystok, tel (85) 307 09 01

Centrum Zdrowia Psychicznego to miejsce, w którym pomoc dostosowana jest do potrzeb pacjenta. Może obejmować wizyty w poradni, wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie, pobyt na oddziale dziennym lub oddziale stacjonarnym całodobowym.

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych świadczy usługi dla osób powyżej 18 roku życia, w zakresie diagnozy psychiatrycznej i psychologicznej, leczenia oraz terapii zaburzeń psychicznych. Wykwalifikowana kadra Poradni udziela pomocy dorosłym osobom w sytuacjach kryzysowych, zmagającym się m. in. z trudnościami, emocjonalnymi, skutkami przewlekłego stresu, zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, snu jak oraz w wielu innych problemach. W ramach CZP świadczone są również wizyty domowe.

Środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Od dnia 1 marca 2023 r. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy rozpoczął realizację programu pilotażowego w psychiatrii, w celu wprowadzenia środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej opartego na Centrach Zdrowia Psychicznego.

Leczenie jest bezpłatne i odbywa się według indywidualnego planu terapeutycznego.

O pomoc w Ośrodku mogą ubiegać się osoby dorosłe, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym i zamieszkują na obszarze objętym działaniem Centrum.

Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny

Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny

W Punkcie Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym mieszkańcom Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Dobrzyniewa Dużego, Choroszczy, Turośni Kościelnej, Tykocina oraz Zawad przeszkolony pracownik udziela informacji, co do możliwych form pomocy lub skieruje na konsultację psychiatryczną lub psychologiczną.

Pracownicy PZK udzielają informacji o zakresie działania Centrum i możliwość uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzają wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających, uzgadniają wstępny plan postępowania.

Godziny pracy: Pn-Pt: 8:00-18:00
tel: (85) 307 09 01

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych świadczy usługi dla osób powyżej 18 roku życia, w zakresie diagnozy psychiatrycznej i psychologicznej, leczenia oraz terapii zaburzeń psychicznych. Wykwalifikowana kadra Poradni udziela pomocy dorosłym osobom w sytuacjach kryzysowych, zmagającym się m. in. z trudnościami, emocjonalnymi, skutkami przewlekłego stresu, zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, snu jak oraz w wielu innych problemach.

Godziny pracy: Pn-Pt: 8:00-18:00
tel: (85) 307 09 01

Zespół leczenia środowiskowego

Zespół leczenia środowiskowego

Główną zasadą leczenia środowiskowego jest umożliwienie Pacjentom uzyskania pomocy w ich miejscu zamieszkania, bez konieczności rozdzielania z najbliższymi, a także bez konieczności przerwania pracy czy nauki jaką niesie ze sobą pobyt w szpitalu lub oddziale dziennym.

Godziny pracy: Pn-Pt: 8:00-18:00
tel: (85) 307 09 01

Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi

Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi

W Oddziale dziennym dla chorych z zaburzeniami psychicznymi zapewniamy m.in.: diagnostykę psychiatryczną, indywidualne rozmowy terapeutyczne z pacjentem i jego rodziną, farmakoterapię, psychologiczne badania diagnostyczne, indywidualną psychoterapię, zajęcia grupowe, psychoedukację, treningi umiejętności społecznych, terapię zajęciową.

Godziny pracy: Pn-Pt: 8:00-14:00
tel: (85) 307 09 01

Poradnie w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego