Zapewniamy profesjonalną pomoc tam, gdzie czujesz się najlepiej – w domu, wśród rodziny i przyjaciół.

Jest to forma terapii pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Pacjenci Każdy pacjent przyjęty do Zespołu ma swojego terapeutę, z którym realizuje indywidualny program terapeutyczny. Terapeuta utrzymuje kontakt z rodziną pacjenta, jego środowiskiem, przyjaciółmi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi.

Po odbyciu hospitalizacji, praca Zespołu przyczynia się do zachowania ciągłości leczenia i poprawy jego efektywności. Z kolei przed hospitalizacją praca Zespołu jest skierowana na szybką diagnozę i pomoc pacjentowi w warunkach poza szpitalnych.

 

Zadania zespołu leczenia środowiskowego

 • porady diagnostyczne i terapeutyczne, kontrole psychologiczne
 • wizyty domowe i środowiskowe
 • leczenie farmakologiczne
 • pomoc rodzinie chorego w zrozumieniu i akceptacji choroby psychicznej oraz udzielenie wsparcia emocjonalnego
 • oddziaływania psychoedukacyjne w stosunku do pacjenta i jego bliskich

 

Kryteria przyjęcia

Do ZLŚ z prośbą o objęcie opieką Pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać lekarz prowadzący z Poradni Zdrowia Psychicznego (lub z innej instytucji opieki zdrowotnej), a także rodzina Pacjenta lub pracownik opieki społecznej.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wizyty lekarza psychiatry, podczas której lekarz ocenia stan psychiczny Pacjenta  i decyduje o zakwalifikowaniu go do leczenia przez ZLŚ bądź kieruje go do innej – właściwej formy rehabilitacji.

 

Do leczenia w Zespole Leczenia Środowiskowego  nie kwalifikujemy Pacjentów:

 • ze wskazaniem do hospitalizacji psychiatrycznej na oddziale stacjonarnym (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia);
 • których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym;
 • którzy nie wyrażają zgody na leczenie;
 • nieubezpieczonych
 • osób uzależnionych
 • osób ze środkiem zabezpieczającym

 

Leczenie w ZLŚ

Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia Pacjenta leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie ZLŚ albo w trybie wizyt domowych, w ramach którego oferujemy diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną, leczenie farmakologiczne oraz niezbędne badania kontrolne i konsultacje w oparciu o bazę diagnostyczną.