Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye

Szpital w Choroszczy

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

Kontakt

contact map
Telefon centrala: 85 719 10 91
contact map
E-mail: szpital@sppchoroszcz.med.pl
contact map
Fax: 85 719 28 00

Kadra zarządzająca

Dyrektor Zakładu

mgr Krzysztof Szeweluk

contact icon 85 719 10 91 wew. 402
Zastępca Dyrektora Zakładu

mgr Bogdan Minkiewicz

contact icon 85 719 10 91 wew. 402
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Wiesław Rutkiewicz

contact icon 85 719 10 91 wew. 402
Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno - Finansowych, Główny Księgowy

mgr Bożena Kazimiruk

contact icon 85 719 10 91 wew. 213
Przełożona Pielęgniarek

dr n. med. Nadzieja Sołowiej

contact icon 85 719 10 91 wew. 367

Numery telefonów do oddziałów

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

contact icon 85 719 10 91 wew. 265

II Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu

contact icon 85 719 10 91 wew. 203

II Oddział psychiatrii sądowej o wzmocninym zabezpieczeniu

contact icon 85 719 10 91 wew. 226

Oddział III – psychogeriatrii

contact icon 85 719 10 91 wew. 380

Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychicznych

contact icon 85 719 10 91 wew. 246

Oddział ogólnopsychiatryczny V z całodobowym pododdziałem detoksykacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

contact icon 85 719 10 91 wew. 244

Oddział ogólnopsychiatryczny VI

contact icon 85 719 10 91 wew. 358

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości

contact icon 85 719 10 91 wew. 234

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

contact icon 85 719 10 91 wew. 328

Oddział neurologiczny z pracownią elektroencefalograficzną

contact icon 85 719 10 91 wew. 227

Oddział rehabilitacji neurologicznej

contact icon 85 719 10 91 wew. 280

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn

contact icon 85 719 10 91 wew. 253

Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie („psychosomatyczny”)

contact icon 85 719 10 91 wew. 255

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet

contact icon 85 719 10 91 wew. 258

Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu

contact icon 85 719 10 91 wew. 247

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

contact icon 85 719 10 91 wew. 245

Formularz kontaktowy