Szpital SPP ZOZ w Choroszczy uczestniczy w programie pilotażowym “Dobry posiłek w szpitalu”. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach.

Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników środowiskowych, odpowiedzialnym za stan emocjonalny i samopoczucie człowieka oraz bezpośrednio decydującym o możliwościach jego przeżycia i rozwoju. Przez prawidłowe żywienie rozumie się regularne spożywanie takich pokarmów, które dostarczają organizmowi optymalnych ilości energii i zalecanych składników odżywczych we właściwych proporcjach i z odpowiednią częstotliwością. Poprzez spożywanie pokarmów człowiek dostarcza organizmowi:

  • energii potrzebnej do przebiegu wszystkich procesów życiowych oraz wykonywania czynności fizjologicznych
  • budulca do budowy nowych i odbudowy zużytych tkanek i komórek
  • składników regulujących, takich jak witaminy i składniki mineralne, które warunkują właściwy przebieg procesów budowy oraz przemian tkankowych i energetycznych w ustroju.

Jednym z głównych działań Działu Żywienia i Dietetyki w naszym szpitalu jest przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia, co pozwala na zachowanie korzystnego stanu zdrowia i jest szczególnie ważne podczas pobytu w placówce leczniczej, ponieważ sposób żywienia jest integralną częścią procesu terapeutycznego, współdecydującą o efektywności leczenia i szybkości powrotu pacjenta do zdrowia. Posiłki przygotowywane przez naszą kuchnię są zróżnicowane pod względem konsystencji, barwy i smaku, a do ich przygotowania stosuje się urozmaicone techniki kulinarne takie jak: gotowanie, smażenie, duszenie czy pieczenie. Jadłospisy składają się z potraw zawierających pełnowartościowe białko. Mleko podawane jest do 2 posiłków w ciągu dnia. Obiady zapewniają warzywa świeże i gotowane w postaci surówek i zup jarzynowych. W jadłospisie uwzględniane są posiłki zawierające ryby oraz rośliny strączkowe, a do przygotowania potraw używany jest olej rzepakowy. Informacje na temat wykazu składników oraz nazw substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji wyszczególnione są w “Katalogu alergenów”, z którym pacjenci mogą zapoznać się na każdym z oddziałów. Wszystkie posiłki są przygotowywane zgodnie z zaleceniami dietetycznymi dla poszczególnych rodzaje diet.   

 

Posiłki z dnia 13.10.2023r.:

 

Posiłki z dnia 16.10.2023r.:

 

Posiłki z dnia 17.10.2023r.:

Posiłki z dnia 18.10.2023r.:

 

Posiłki z dnia 19.10.2023r.:

 

Posiłki z dnia 20.10.2023r.:

 

Posiłki z dnia 23.10.2023r.:

Posiłki z dnia 25.10.2023r.:

Posiłki z dnia 26.10.2023r.:

Posiłki z dnia 27.10.2023r.:

 

Posiłki z dnia 30.10.2023r.:

 

Posiłki z dnia 31.10.2023r.:

 

Posiłki z dnia 02.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 03.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 06.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 07.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 08.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 09.11.2023r.: 

 

Posiłki z dnia 10.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 13.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 14.11.2023r.:

Posiłki z dnia 15.11.2023r.:

Posiłki z dnia 16.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 17.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 20.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 21.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 22.11.2023r.:

Posiłki z dnia 23.11.2023r.:

Posiłki z dnia 24.11.2023r.:

Posiłki z dnia 27.11.2023r.:

Posiłki z dnia 28.11.2023r.:

Posiłki z dnia 29.11.2023r.:

Posiłki z dnia 30.11.2023r.:

Posiłki z dnia 01.12.2023r.:

Posiłki z dnia 04.12.2023r.:

 

Posiłki z dnia 05.12.2023:

Posiłki z dnia 06.12.2023r.:

Posiłki z dnia 07.12.2023r.:

Posiłki z dnia 08.12.2023r.:

Posiłki z dnia 11.12.2023r.:

Posiłki z dnia 12.12.2023r.:

Posiłki z dnia 13.12.2023r.:

Posiłki z dnia 14.12.2023r.:

Posiłki z dnia 15.12.2023r.:

 

Posiłki z dnia 18.12.2023r.

Posiłki z dnia 19.12.2023r.:

Posiłki z dnia 20.12.2023r.:

Posiłki z dnia 21.12.2023r.:

Posiłki z dnia 22.12.2023r.:

Posiłki z dnia 27.12.2023r.:

Posiłki z dnia 28.12.2023r.:

Posiłki z dnia 29.12.2023r.:

Posiłki z dnia 02.01.2024r.:

Posiłki z dnia 03.01.20204r.:

Posiłki z dnia 04.01.2024r.:

Posiłki z dnia 05.01.2024r.:

Posiłki z dnia 08.01.2024r.:

Posiłki z dnia 09.01.2024r.:

Posiłki z dnia 10.01.2024r.:

Posiłki z dnia 11.01.2024r.:

Posiłki z dnia 12.01.2024r.:

 

Posiłki z dnia 15.01.2024r.:

Posiłki z dnia 16.01.2024r.:

Posiłki z dnia 17.01.2024r.:

Posiłki z dnia 18.01.2024r.:

Posiłki z dnia 19.01.2024r.:

Posiłki z dnia 22.01.2024r.:

Posiłki z dnia 23.01.2024r.:

Posiłki z dnia 24.01.2024r.:

Posiłki z dnia 25.01.2024r.:

Posiłki z dnia 29.01.2024r.:

Posiłki z dnia 30.01.2024r.:

Posiłki z dnia 31.01.2024r.:

Posiłki z dnia 01.02.2024r.:

Posiłki z dnia 02.02.2024r.:

Posiłki z dnia 05.02.2024r.:

Posiłki z dnia 06.02.2024r.:

Posiłki z dnia 07.02.2024r.:

Posiłki z dnia 08.02.2024r.:

Posiłki z dnia 09.02.2024r.:

Posiłki z dnia 12.02.2024r.:

Posiłki z dnia 13.02.2024r.:

Posiłki z dnia 14.02.2024r.:

Posiłki z dnia 15.02.2024r.:

Posiłki z dnia 16.02.2024r.:

Posiłki z dnia 19.02.2024r.:

Posiłki z dnia 20.02.2024r.:

Posiłki z dnia 21.02.2024r.:

Posiłki z dnia 22.02.2024r.:

Posiłki z dnia 23.02.2024r.:

Posiłki z dnia 26.02.2024r.:

Posiłki z dnia 27.02.2024r.:

Posiłki z dnia 28.02.2024r.:

Posiłki z dnia 29.02.2024r.:

Posiłki z dnia 01.03.2024r.:

Posiłki z dnia 04.03.2024r.:

Posiłki z dnia 05.03.2024r.:

Posiłki z dnia 06.03.2024r.:

Posiłki z dnia 07.03.2024r.:

Posiłki z dnia 08.03.2024r.:

Posiłki z dnia 11.03.2024r.:

Posiłki z dnia 12.03.2024r.:

Posiłki z dnia 13.03.2024r.:

Posiłki z dnia 14.03.2024r.:

Posiłki z dnia 15.03.2024r.:

Posiłki z dnia 18.03.2024r.:

Posiłki z dnia 19.03.2024r.:

Posiłki z dnia 20.03.2024r.:

Posiłki z dnia 21.03.2024r.:

Posiłki z dnia 22.03.2024r.:

Posiłki z dnia 25.03.2024r.:

Posiłki z dnia 26.03.2024r.:

Posiłki z dnia 27.03.2024r.:

Posiłki z dnia 28.03.2024r.:

Posiłki z dnia 29.03.2024r.:

Posiłki z dnia 02.04.2024r.:

Posiłki z dnia 04.04.2024r.:

Posiłki z dnia 05.04.2024r.:

Posiłki z dnia 08.04.2024r.:

Posiłki z dnia 09.04.2024r.:

Posiłki z dnia 10.04.2024r.:

Posiłki z dnia 11.04.2024r.:

Posiłki z dnia 12.04.2024r.: