Szpital SPP ZOZ w Choroszczy uczestniczy w programie pilotażowym “Dobry posiłek w szpitalu”. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach.

Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników środowiskowych, odpowiedzialnym za stan emocjonalny i samopoczucie człowieka oraz bezpośrednio decydującym o możliwościach jego przeżycia i rozwoju. Przez prawidłowe żywienie rozumie się regularne spożywanie takich pokarmów, które dostarczają organizmowi optymalnych ilości energii i zalecanych składników odżywczych we właściwych proporcjach i z odpowiednią częstotliwością. Poprzez spożywanie pokarmów człowiek dostarcza organizmowi:

  • energii potrzebnej do przebiegu wszystkich procesów życiowych oraz wykonywania czynności fizjologicznych
  • budulca do budowy nowych i odbudowy zużytych tkanek i komórek
  • składników regulujących, takich jak witaminy i składniki mineralne, które warunkują właściwy przebieg procesów budowy oraz przemian tkankowych i energetycznych w ustroju.

Jednym z głównych działań Działu Żywienia i Dietetyki w naszym szpitalu jest przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia, co pozwala na zachowanie korzystnego stanu zdrowia i jest szczególnie ważne podczas pobytu w placówce leczniczej, ponieważ sposób żywienia jest integralną częścią procesu terapeutycznego, współdecydującą o efektywności leczenia i szybkości powrotu pacjenta do zdrowia. Posiłki przygotowywane przez naszą kuchnię są zróżnicowane pod względem konsystencji, barwy i smaku, a do ich przygotowania stosuje się urozmaicone techniki kulinarne takie jak: gotowanie, smażenie, duszenie czy pieczenie. Jadłospisy składają się z potraw zawierających pełnowartościowe białko. Mleko podawane jest do 2 posiłków w ciągu dnia. Obiady zapewniają warzywa świeże i gotowane w postaci surówek i zup jarzynowych. W jadłospisie uwzględniane są posiłki zawierające ryby oraz rośliny strączkowe, a do przygotowania potraw używany jest olej rzepakowy. Informacje na temat wykazu składników oraz nazw substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji wyszczególnione są w “Katalogu alergenów”, z którym pacjenci mogą zapoznać się na każdym z oddziałów. Wszystkie posiłki są przygotowywane zgodnie z zaleceniami dietetycznymi dla poszczególnych rodzaje diet.   

 

Posiłki z dnia 13.10.2023r.:

 

Posiłki z dnia 16.10.2023r.:

 

Posiłki z dnia 17.10.2023r.:

Posiłki z dnia 18.10.2023r.:

 

Posiłki z dnia 19.10.2023r.:

 

Posiłki z dnia 20.10.2023r.:

 

Posiłki z dnia 23.10.2023r.:

Posiłki z dnia 25.10.2023r.:

Posiłki z dnia 26.10.2023r.:

Posiłki z dnia 27.10.2023r.:

 

Posiłki z dnia 30.10.2023r.:

 

Posiłki z dnia 31.10.2023r.:

 

Posiłki z dnia 02.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 03.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 06.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 07.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 08.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 09.11.2023r.: 

 

Posiłki z dnia 10.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 13.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 14.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 16.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 17.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 20.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 21.11.2023r.:

 

Posiłki z dnia 22.11.2023r.:

Posiłki z dnia 23.11.2023r.:

Posiłki z dnia 24.11.2023r.:

Posiłki z dnia 27.11.2023r.:

Posiłki z dnia 28.11.2023r.:

Posiłki z dnia 29.11.2023r.:

Posiłki z dnia 30.11.2023r.:

Posiłki z dnia 01.12.2023r.:

Posiłki z dnia 04.12.2023r.:

 

Posiłki z dnia 05.12.2023:

Posiłki z dnia 06.12.2023r.: