Od 01 marca 2022 roku stałą funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego będzie pełniła Pani Agnieszka Wiśniewska.

Kontakt bezpośredni do RzPPSzP:

  • tel. 734 117 357;
  • mail: a.wisniewska@rpp.gov.pl

Adres do korespondencji:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa,
Departament Zdrowia Psychicznego,
kancelaria@rpp.gov.pl,
tel.: (22) 532 82 50

Informujemy,  że od dnia 01 stycznia 2022 r. w związku z reorganizacją w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie,  polegającej na objęciu przez Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego 9 dodatkowych podmiotów leczniczych  w woj. podlaskim – Pani mgr Lidia Smyk zrezygnowała ze współpracy z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie ul. Młynarska 46; TIP- 800-190-590

Od dnia 1 stycznia 2022 r. na terenie Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza, powstało Biuro Pełnomocnika Dyrektora d/s Praw Pacjenta. Lidia Smyk Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta SPPZOZ im. Dr S. Deresza w Choroszczy Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków pacjentów i ich opiekunów codziennie od godziny : 8.30 – 14.00 na terenie budynku administracyjnego SPPZOZ im. dr S. Deresza w Choroszczy , PL. Z. Brodowicza 1.

Z Pełnomocnikiem można skontaktować się telefonicznie ( od poniedziałku – do piątku ) w godz. 7- 14.35 pod numerem telefonu : 85 719-10-91, wew.364, albo pisząc na adres e-mail: lidia.smyk@sppchoroszcz.med.pl

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów,
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów,
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.