Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye

Rzecznik Praw Pacjenta

Od 01 marca 2022 roku stałą funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego będzie pełniła Pani Agnieszka Wiśniewska.
Kontakt bezpośredni do RzPPSzP : tel. 734 117 357; mail:a.wisniewska@rpp.gov.pl
Adres do korespondencji:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Ul. Młynarska46, 01-171 Warszawa
Departament Zdrowia Psychicznego
kancelaria@rpp.gov.pl
tel.: (22) 532 82 50Informujemy,  że od dnia 01 stycznia 2022 r. w związku z reorganizacją w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie,  polegającej na objęciu przez Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego 9 dodatkowych podmiotów leczniczych  w woj. podlaskim - Pani mgr Lidia Smyk zrezygnowała ze współpracy z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie ul. Młynarska 46; TIP- 800-190-590


Od dnia 1 stycznia 2022 r. na terenie Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza, powstało
Biuro Pełnomocnika Dyrektora d/s Praw Pacjenta. Lidia Smyk Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta SPPZOZ im. Dr S. Deresza w Choroszczy
Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków pacjentów i ich opiekunów codziennie od godziny : 8.30 - 14.00
na terenie budynku administracyjnego SPPZOZ im. dr S. Deresza w Choroszczy , PL. Z. Brodowicza 1.
Z Pełnomocnikiem można skontaktować się telefonicznie ( od poniedziałku – do piątku ) w godz. 7- 14.35
pod numerem telefonu : 85 719-10-91, wew.364,
albo pisząc na adres e-mail : lidia.smyk@sppchoroszcz.med.pl

Do zadań Pełnomocnika należy:
• Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,
• Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów,
• Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów,
• Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.