Ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajem 6,5 m2 powierzchni użytkowej budynku szpitalnego nr 12 z przeznaczeniem na cele niemedyczne – zainstalowanie bankomatu. (PDF, 682 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (PDF, 3 MB)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu