Oddziały stacjonarne

Izba przyjęć: (85) 719 10 91 wew. 220
Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 361
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 231
Terapeuci: (85) 719 10 91 wew. 234
Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 296
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 305, 356
Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 227
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 262
Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 280
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 270
Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 375
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 284
Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 219
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 378
Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 358
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 235
Kierownik Oddziału: (85) 719 10 91 wew. 255
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 323
Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 328
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 326, 309
Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 258
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 373
Kierownik Oddziału: (85) 719 10 91 wew. 253
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 248
Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 247
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 229, 372
Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 203
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 338, 381
Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 252
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 229, 418
Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 226
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 304, 370
Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 245
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 232
Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 347
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 235
Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 255
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 323
RTG: (85) 719 10 91 wew. 281
USG: (85) 719 10 91 wew. 236
Kierownik apteki: (85) 719 10 91 wew. 342 lub 344