Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy informuje, że od 1 lipca 2022 roku rozpoczyna działalność Oddział geriatrii, w którym mieści się 20 łóżek dla pacjentów.

Utworzenie oddziału poprawi jakość opieki nad pacjentami w podeszłym wieku, zapewni możliwość wnikliwej oceny stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umysłowej, wczesne wykrywanie chorób i ich leczenie. Opiekę nad seniorami sprawować będzie wykwalifikowana kadra lekarska, pielęgniarska, rehabilitacyjna.