Kierownik oddziału: (85) 719 10 91 wew. 224
Dyżurka pielęgniarek: (85) 719 10 91 wew. 277